ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Ιδιωτική Κατοικία,

Καϊμακλί - Λευκωσία

Πολυκατοικία,

Έγκωμη - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Μακεδονίτισσα - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Λακατάμια - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Μακεδονίτισσα - Λευκωσία

Γραφειακό Κτήριο,

Στρόβολο - Λευκωσία

Πολυκατοικία,

Στρόβολος - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Μακεδονίτισσα - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Μακεδονίτισσα - Λευκωσία

Πολυκατοικία,

Έγκωμη - Λευκωσία

Πολυκατοικία,

Στρόβολος - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Έγκωμη - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Μακεδονίτισσα - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Λακατάμια - Λευκωσία

Πολυκατοικία,

Στρόβολος - Λευκωσία

Γραφειακό Κτήριο,

Στρόβολος - Λευκωσία

Ιδιωτική Κατοικία,

Καϊμακλί - Λευκωσία

SastacoConstruction©2020